MENU   

Bel 24/7:

078 645 2257

EHBO'ers huren

Tijdens evenementen, sportwedstrijden of andere bijeenkomsten zijn vaak grote hoeveelheden mensen aanwezig. En zoals het gezegde gaat… Een ongeluk zit in een klein hoekje! Daarom is het van groot belang dat deskundige hulpverleners paraat staan in geval van een medisch incident. De Groot Brandwachten is een one-stop-shop op gebied van veiligheid en heeft een groot team van medische hulpverleners klaar staan om deskundige en professionele zorg te leveren waar nodig.

EHBO / Basic Life Support (BLS)

Basic Life-Support (BLS) is een nieuwe term voor de ‘gewone’ EHBO’er. Deze mensen zijn opgeleid en geoefend om eerste hulp te verlenen bij medische incidenten. Kleine wonden kunnen zij zelf behandelen en bij ernstigere verwondingen zullen zij de eerste hulp uitvoeren totdat de ambulance arriveert. Denk hierbij aan het stelpen van bloedingen, stabiliseren van het slachtoffer en eventueel aanvangen met een reanimatie. De Groot Brandwachten levert professionele BLS’ers en kan ook voorzien in alle benodigde materialen.

Advanced Life Support (ALS)

Bij grootschaligere evenementen of sportwedstrijden kan het noodzakelijk zijn om specialistische medische hulp al op de evenementenlocatie aanwezig te hebben. Dit in verband met het grote aantal aanwezige bezoekers of een hoog risico-profiel. Hierin kan De Groot Brandwachten voorzien door Advanced Life-Support medewerkers in te zetten.

Onder Advanced Life Support (ALS)-medewerkers worden medische beroepsprofessionals verstaan: verpleegkundigen en artsen die werkzaam zijn in een ziekenhuis of op de ambulance. Deze zijn uiteraard zeer hoogwaardig opgeleid en mogen complexe medische handelingen uitvoeren waar een BLS-medewerker niet toe bevoegd is. Door deze kennis en handelingsbekwaamheid kunnen specialistische levensreddende handelingen verricht worden nog voordat een ambulance ter plaatse is. Op deze manier bent u verzekerd van de beschikbaarheid van de hoogste vorm van zorg.

De Groot Brandwachten kan op ALS-niveau voorzien in verpleegkundigen, ambulanceteams en artsen. Ook hebben wij alle materialen beschikbaar om behandelruimtes volledig in te richten. Wij nodigen u graag uit om vrijblijvend in gesprek te gaan over de oplossingen die wij kunnen bieden.