uitval brandmeldinstallatie (BMI)

Brandwachten voor uitval brandmeldinstallatie (BMI)

Op het moment dat de brandmeldinstallatie van een object buiten dienst treedt in geval van uitschakelingstoring of bij werkzaamheden, kan het zijn dat de brandweer de aanwezigheid van één brandwacht of meerdere brandwachten verplicht stelt. Onze brandwachten houden toezicht op mogelijke brandgevaarlijke situaties in ruimten waar de brandmeldinstallatie niet functioneert. De ruimtes worden door middel van controlerondes of permanent toezicht bekeken en beoordeeld op mogelijk (brand)onveilige situaties. Ook worden alle vluchtwegengecontroleerd op mogelijke versperringen. De brandwacht zal u op de hoogte stellen van eventuele onvolkomenheden.

 

Uitschakeling van doormelding door de brandweer

Daarnaast komt het steeds vaker voor dat de brandweer de doormelding van de brandmeldinstallatie buiten werking stelt als gevolg van een groot aantal ongewenste meldingen. De brandweer is momenteel bezig met het project TOOM (Terugdringen van Ongewenste en Onechte Meldingen). Dit project houdt in dat de brandweer actie onderneemt op het moment dat de brandweer meerdere keren opgeroepen wordt door een loze automatisch brandmelding. Eén van de mogelijkheden is dat de brandweer de doormelding van de BMI afsluit totdat de storing aan de installatie verholpen is. Op dat moment voldoet het pand niet meer aan de gebruiksvergunning, waardoor het pand niet meer betreden mag worden.

 

Het sluiten van een pand kan grote gevolgen hebben voor de gebruikers. Om toch aan de gebruiksvergunning te voldoen, is het in overleg met de gemeente en brandweer vaak mogelijk om een brandwacht of meerdere brandwachten in te zetten. Deze verifiërt de brandmelding op juistheid, waarschuwt de brandweer en kan eventueel aanvangen met de ontruiming.

 

Wij denken graag met u mee of brandwachten een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van uw probleem. U kunt hiervoor ons contactformulier invullen of bellen naar telefoonnummer 078-645 2257.

Met spoed brandwacht nodig?

Bel direct, 24/7 bereikbaar.

078 - 645 2257