Brandwachten in de industrie

Brandwachten in de industrie

In de (chemische) industrie worden steeds vaker brandwachten ingezet als veiligheidsfunctionaris. Denk hierbij aan werkzaamheden zoals mangatwacht welke toezicht houdt op de arbeidsveiligheid in besloten ruimten; het meten van vrijkomende gassen bij werkzaamheden en controle op het naleven van de werkvergunning en de daarbij horende veiligheidseisen.

 

Ook neemt de brandwacht maatregelen om brand te voorkomen. Mocht er toch een calamiteit optreden kan hij adequaat ingrijpen door een beginnende brand te bestrijden, de omgeving te evacueren, het bedrijf inlichten en eventueel de (bedrijfs)brandweer alarmeren, afhankelijk van de interne alarmeringsregeling.

 

Goed gediplomeerd personeel

Al ons personeel is in het bezit van rijksdiploma's, uitgegeven door de NBBE/ IFV (Nederlands Bureau Brandweer Examens). Deze rijksdiploma's houden in dat onze brandwachten opleidingen gevolgd hebben welke meerdere jaren kunnen duren. Zodoende heeft al ons personeel ervaring met brandbestrijding en het verlenen van hulp. Wij hebben géén mensen in dienst welke een tiendaagse cursus tot industriëel brandwacht heeft gevolgd en dus geen ervaring met brandbestrijding heeft.

 

Afhankelijk van het soort werkzaamheden en het type industrie kan de brandwacht, naast uiteraard de rijksdiploma’s van de Nederlandse brandweer, aanvullend opgeleid zijn. Zo bieden wij onder andere brandwachten met VCA, gasmeet diploma’s, EX-OX/ EX-OX-TOX certificaten en eventuele aanvullende certificaten indien u dat wenst. Ook hebben al onze brandwachten de module ‘levensreddend handelen en gebruik van de AED’ doorlopen, zodat wij ook kunnen handelen bij arbeidsongevallen.

 

Verhuur van gasmeters

Wij hebben enkele multi-gasmeters in de verhuur welke wij desgewenst samen met een brandwacht mee-verhuren. De meters worden jaarlijks gecalibreerd. De meters zijn van het merk MSA Altair 4X, met de volgende cellen:

Explosiviteit (EX, %LEL) gecalibreerd met CH4 (methaangas)
Zuurstof (OX, percentagemeting)
Toxiciteit (TOX, PPM) gecalibreerd met H2S (zwavelwaterstof)
Toxiciteit (TOX, PPM) gecalibreerd met CO (koolmonoxide)

 

Ook bezitten wij meerdere 'probes': pompjes welke aan de meter aangesloten worden, waardoor het mogelijk is om puntmetingen uit te voeren. Ook kan er een slang van maximaal 10 meter lengte op aangesloten worden, waardoor het mogelijk is om in bijvoorbeeld riolen of besloten ruimten te meten.

Met spoed brandwacht nodig?

Bel direct, 24/7 bereikbaar.

078 - 645 2257