brandwachten bij werkzaamheden

Brandwachten bij werkzaamheden

Steeds vaker wordt een brandwacht ingezet bij werkzaamheden. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

 

Vereist door verzekeringsmaatschappijen

Het komt regelmatig voor dat verzekeringsmaatschappijen een brandwacht of meerdere brandwachten eisen bij zogenaamde 'heetwerk-werkzaamheden'. Dit om toezicht te houden op eventueel brandgevaar en het risico op brand zo klein mogelijk te houden. Onder heetwerk kan worden verstaan: lassen, slijpen, snijbranden etcetera. Verzekeringsmaatschappijen betalen eventuele schade niet uit, als de eis voor een brandwacht of meerdere brandwachten wordt genegeerd.

 

Vereist door gemeenten/ brandweer

Gemeentes of veiligheidsregio's (regionale hulpverleningsorganisaties) kunnen brandwachten eisen wanneer een object niet aan een gebruiksvergunning voldoet. In dezegebruiksvergunning worden de voorschriften benoemd waar het pand aan moet voldoen voordat deze in gebruik mag worden genomen. Een groot deel van de voorschriften gaat over brandpreventie. Wanneer niet aan deze voorschriften voldoen kan worden, bijvoorbeeld door het uitvallen van de brandmeldinstallatiesprinklerinstallatie of door het doorbreken van een brandscheiding, is de gemeente genoodzaakt de gebruiksvergunning in te trekken.

 

Het intrekken van de gebruiksvergunning houdt in dat het pand niet meer gebruikt mag worden door personeel, bewoners en/ of bezoekers. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor de gebruikers van het pand. De brandwacht kan hier een oplossing in brengen.

 

Op het moment dat één of meerdere brand-preventieve middelen in een gebouw zijn uitgevallen, is het in overleg met de gemeente en/ of brandweer vaak mogelijk om een brandwacht of meerdere brandwachten in te zetten. Deze houden toezicht op de plaats waar bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie of sprinklerinstallatie uitgeschakeld is. Door dit toezichtwordt het risico op brand sterk vermindert, waardoor het object in de meeste gevallen toch betreden mag worden door de dagelijkse gebruikers.

 

Indien gewenst denken wij graag mee aan een oplossing voor uw probleem. Neem voor vrijblijvende informatie contact met ons op via het contactformulier of via telefoonnummer 078-645 2257.

Met spoed brandwacht nodig?

Bel direct, 24/7 bereikbaar

078-645 2257